Επικοινωνία
Χάρτης ιστοτόπου
 
Αρχική Η εταιρεία Υπηρεσίες Αρχεία Νέα-Ενημέρωση Επικοινωνία
Αναζήτηση :
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο στόχος της NOVA ΕΞ.Υ.Π.Π είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες της επιχείρησης που επηρεάζουν την ποιότητα και εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας ανταποκρίνονται τόσο στις προσδοκίες τους όσο και στις πλέον σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές.

Το Σύστημα Ποιότητας προβλέπει διαδικασίες για:

  • τον εντοπισμό των αναγκών της αγοράς
  • την εξασφάλιση των πλέον σύγχρονων και τεχνολογικά άρτιων μέσων για τις υπηρεσίες
  • τη συνεχή Εκπαίδευση και επιμόρφωση του Προσωπικού σε νέες τεχνικές, διαδικασίες και μέσα
  • την αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης μέχρι την παράδοση του έργου στον πελάτη.

Στόχος της πελατοκεντρικής αντίληψης και φιλοσοφίας της εταιρείας μας είναι η τήρηση ενός διαρκούς ανοικτού καναλιού με τους πελάτες που να εξασφαλίζει τη λήψη όλων των μηνυμάτων θετικών και αρνητικών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Δίνεται πάντα ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους και ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία εργάζονται. Επίσης θεωρούμε ευθύνη και υποχρέωση μας να εφαρμόζουμε τους κανόνες προστασίας περιβάλλοντος όπου και όποτε είναι απαραίτητο.

Θεωρείται τέλος σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι η εταιρεία μας φροντίζει πάντα να συμμορφώνεται πλήρως με την Εθνική και την Κοινοτική Νομοθεσία που διέπει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής μας είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ΙSO 9001:2008.

H τήρηση της Πολιτικής για την Ποιότητα είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους της εταιρείας και γενικά όσους έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με αυτήν.

 

 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νομοθεσία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
Χρήσιμα Έντυπα
Νέα-Ενημέρωση
24-10-2014
Κατάργηση Υποχρέωσης εφοδιασμού ΜΕ με πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας
17-09-2013
Επιβολή προστίμου για τη μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου για ανυψωτικά μηχανήματα, ανά μηχάνημα έργου
28-08-2013
Πρόγραμμα Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα (II)
Τεχνικός Ασφαλείας

Ιατρός Εργασίας

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Οργανισμός
Υπηρεσίες
Χρήσιμα
Στοιχεία επικοινωνίας
NOVA ΕΞ.Υ.Π.Π. Ε.Π.Ε.
Προφήτη Ηλία 5, Κιλκίς
Τ.Κ. 61100
Τηλ. 23410-76380
Fax. 23410-76381
e-mail: info@novaexypp.com
Copyright NOVA ΕΞΥΠΠ Ε.Π.Ε. © 2015
Ανάπτυξη: dbotsis