Επικοινωνία
Χάρτης ιστοτόπου
 
Αρχική Η εταιρεία Υπηρεσίες Αρχεία Νέα-Ενημέρωση Επικοινωνία
Αναζήτηση :
ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι Yπηρεσίες Ιατρού Εργασίας περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στο Ν. 3850/2010, όπως περιοδική προληπτική εξέταση των εργαζομένων, δημιουργία ιατρικού αρχείου προσωπικού, εκτίμηση ικανότητας για εργασία από πλευράς υγείας, εκπόνηση προγράμματος εμβολιασμού, συμβολή στην εκπόνηση διαδικασιών ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών, εκπαίδευση και ενημέρωση εργαζομένων για την προστασία από βιολογικούς, φυσικούς και χημικούς παράγοντες και οδηγίες για την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων.

 

Μεθοδολογία του Ιατρού Εργασίας:

Ο Ιατρός Εργασίας:

 • Επισκέπτεται την κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στο θεωρημένο από το ΚΕΠΕΚ πρόγραμμα επισκέψεων της εγκατάστασης.
 • Κατά τις επισκέψεις του διενεργεί ελέγχους  σε όλους τους χώρους και τις θέσεις εργασίας, από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας υγείας και ασφάλειας εργασίας.
 • Συντάσσει ή ενημερώνει τον ατομικό ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου
 • Εκδίδει βεβαιώσεις καταλληλότητας των εργαζομένων
 • Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας
 • Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών
 • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον τρόπο αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονότων που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία τους
 • Μεριμνά για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων  και καταχωρεί τα αποτελέσματα στον ατομικό ιατρικό φάκελο  του εργαζόμενου
 • Καταχωρεί τις  υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο Υποδείξεων της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο

Επιπλέον, ο Ιατρός Εργασίας μεριμνά για τα κάτωθι:

 • Εκπαίδευση εργαζομένων στις Α΄ βοήθειες
 • Ιατρικές συμβουλές σε όσους εργαζόμενους το επιθυμούν, κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη του ιατρού εργασίας
 • Γενικές οδηγίες υγιεινής, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο προς τους εργαζόμενους, για σημαντικά ή επίκαιρα θέματα υγείας π.χ.: προστασία από καύσωνα, περιορισμός καπνίσματος, υγιεινή διατροφή, SARS, εργασία σε οθόνες, φυσική άσκηση κ.λπ.
 • Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας

 

Η NOVA ΕΞΥΠΠ:

 • Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα των επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας. Το τελικό πρόγραμμα των επισκέψεων που διαμορφώνεται με τις υποδείξεις της επιχείρησης υποβάλλεται με ευθύνη της ΕΞΥΠΠ στα αρμόδια ΚΕΠΕΚ για θεώρηση.
 • Αναλαμβάνει τη θεώρηση των βιβλίων υποδείξεων προς τα αρμόδια ΚΕΠΕΚ.
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νομοθεσία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
Χρήσιμα Έντυπα
Νέα-Ενημέρωση
24-10-2014
Κατάργηση Υποχρέωσης εφοδιασμού ΜΕ με πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας
17-09-2013
Επιβολή προστίμου για τη μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου για ανυψωτικά μηχανήματα, ανά μηχάνημα έργου
28-08-2013
Πρόγραμμα Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα (II)
Τεχνικός Ασφαλείας

Ιατρός Εργασίας

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Οργανισμός
Υπηρεσίες
Χρήσιμα
Στοιχεία επικοινωνίας
NOVA ΕΞ.Υ.Π.Π. Ε.Π.Ε.
Προφήτη Ηλία 5, Κιλκίς
Τ.Κ. 61100
Τηλ. 23410-76380
Fax. 23410-76381
e-mail: info@novaexypp.com
Copyright NOVA ΕΞΥΠΠ Ε.Π.Ε. © 2015
Ανάπτυξη: dbotsis