Επικοινωνία
Χάρτης ιστοτόπου
 
Αρχική Η εταιρεία Υπηρεσίες Αρχεία Νέα-Ενημέρωση Επικοινωνία
Αναζήτηση :
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 48, ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και υγείας.

Η ΝΟVΑ ΕΞΥΠΠ, διαθέτει στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων, στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα ασφάλειας και υγείας εργασίας. 

Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στον τομέα υγείας και ασφάλειας εργασίας που η NOVA ΕΞΥΠΠ δύναται να προσφέρει στο προσωπικό επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Πυρασφάλεια
 • Πρώτες βοήθειες
 • Ασφάλεια χώρων εργασίας
 • Σήμανση ασφάλειας και υγείας
 • Εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίου
 • Διακίνηση οχημάτων και πεζών
 • Ασφάλεια μηχανημάτων
 • Κίνδυνοι από τον ηλεκτρισμό
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας
 • Εργασία σε ύψος
 • Χρήση χημικών
 • Εργασία σε εξωτερικούς / υπαίθριους χώρους
 • Εργασία σε κλειστούς / περιορισμένους χώρους
 • Οδήγηση οχημάτων
 • Χρήση μηχανημάτων έργου

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία μας αναπτύσσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, εστιασμένα στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες κάθε επιχείρησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη και πιο εστιασμένη ενημέρωση του προσωπικού, βάσει των απαιτήσεων της επιχείρησης και των εργασιακών δραστηριοτήτων. Το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό μας μπορεί να βοηθήσει την κάθε επιχείρηση να επισημάνει τις ακριβείς ανάγκες για την εκπαίδευση του προσωπικού της.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης χορηγούνται και βεβαιώσεις παρακολούθησης προς τους εκπαιδευόμενους.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια Υγείας και Ασφάλειας που παρέχει η NOVA ΕΞΥΠΠ εμπίπτουν στα προγράμματα ΛΑΕΚ, με βάση τα οποία οι επιχειρήσεις, των οποίων το προσωπικό συμμετέχει στα σεμινάρια, δικαιούνται να εκμεταλλευθούν το 0,45% της συνολικής μισθολογικής δαπάνης τους για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσα στο τρέχον έτος.

 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νομοθεσία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
Χρήσιμα Έντυπα
Νέα-Ενημέρωση
24-10-2014
Κατάργηση Υποχρέωσης εφοδιασμού ΜΕ με πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας
17-09-2013
Επιβολή προστίμου για τη μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου για ανυψωτικά μηχανήματα, ανά μηχάνημα έργου
28-08-2013
Πρόγραμμα Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα (II)
Τεχνικός Ασφαλείας

Ιατρός Εργασίας

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Οργανισμός
Υπηρεσίες
Χρήσιμα
Στοιχεία επικοινωνίας
NOVA ΕΞ.Υ.Π.Π. Ε.Π.Ε.
Προφήτη Ηλία 5, Κιλκίς
Τ.Κ. 61100
Τηλ. 23410-76380
Fax. 23410-76381
e-mail: info@novaexypp.com
Copyright NOVA ΕΞΥΠΠ Ε.Π.Ε. © 2015
Ανάπτυξη: dbotsis